پریشان - Perîşân

Lugat-i Remzi پریشان maddesi. Sayfa:209


Perîşân Osmanlıca ne demek? Perîşân osmanlıca anlamı, Perîşân osmanlıca nasıl yazılır? Perîşân osmanlıca yazılışı.. Perîşân hakkında bilgi

پریشان osmanlıca ne demek? پریشان osmanlıca anlamı. پریشان türkçe osmanlıca sözlük4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334 345 356 367 378 389 400 411 422