نیم بسمل - Nîmbismil

Lugat-i Remzi نیم بسمل maddesi. Sayfa:918


Nîmbismil Osmanlıca ne demek? Nîmbismil osmanlıca anlamı, Nîmbismil osmanlıca nasıl yazılır? Nîmbismil osmanlıca yazılışı.. Nîmbismil hakkında bilgi

نیم بسمل osmanlıca ne demek? نیم بسمل osmanlıca anlamı. نیم بسمل türkçe osmanlıca sözlük5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 291 302 313 324 335 346 357 368 379 390 401 412 423