نيزه دار - Nîzedâr

Lugat-i Remzi نيزه دار maddesi. Sayfa:915


Nîzedâr Osmanlıca ne demek? Nîzedâr osmanlıca anlamı, Nîzedâr osmanlıca nasıl yazılır? Nîzedâr osmanlıca yazılışı.. Nîzedâr hakkında bilgi

نيزه دار osmanlıca ne demek? نيزه دار osmanlıca anlamı. نيزه دار türkçe osmanlıca sözlük10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142 153 164 175 186 197 208 219 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329 340 351 362 373 384 395 406 417 428