نيرب - Neyreb

Lugat-i Remzi نيرب maddesi. Sayfa:914


Neyreb Osmanlıca ne demek? Neyreb osmanlıca anlamı, Neyreb osmanlıca nasıl yazılır? Neyreb osmanlıca yazılışı.. Neyreb hakkında bilgi

نيرب osmanlıca ne demek? نيرب osmanlıca anlamı. نيرب türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421