ممشوقه - Memşûka

Lugat-i Remzi ممشوقه maddesi. Sayfa:701


Memşûka Osmanlıca ne demek? Memşûka osmanlıca anlamı, Memşûka osmanlıca nasıl yazılır? Memşûka osmanlıca yazılışı.. Memşûka hakkında bilgi

ممشوقه osmanlıca ne demek? ممشوقه osmanlıca anlamı. ممشوقه türkçe osmanlıca sözlük6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325 336 347 358 369 380 391 402 413 424