مجلس هبه - Meclis-i Hibe

Lugat-i Remzi مجلس هبه maddesi. Sayfa:409


Meclis-i Hibe Osmanlıca ne demek? Meclis-i Hibe osmanlıca anlamı, Meclis-i Hibe osmanlıca nasıl yazılır? Meclis-i Hibe osmanlıca yazılışı.. Meclis-i Hibe hakkında bilgi

مجلس هبه osmanlıca ne demek? مجلس هبه osmanlıca anlamı. مجلس هبه türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421