متبوع - Mütebevvi'

Lugat-i Remzi متبوع maddesi. Sayfa:325


Mütebevvi' Osmanlıca ne demek? Mütebevvi' osmanlıca anlamı, Mütebevvi' osmanlıca nasıl yazılır? Mütebevvi' osmanlıca yazılışı.. Mütebevvi' hakkında bilgi

متبوع osmanlıca ne demek? متبوع osmanlıca anlamı. متبوع türkçe osmanlıca sözlük8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 426