كینه ور - Kînever

Lugat-i Remzi كینه ور maddesi. Sayfa:251


Kînever Osmanlıca ne demek? Kînever osmanlıca anlamı, Kînever osmanlıca nasıl yazılır? Kînever osmanlıca yazılışı.. Kînever hakkında bilgi

كینه ور osmanlıca ne demek? كینه ور osmanlıca anlamı. كینه ور türkçe osmanlıca sözlük6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325 336 347 358 369 380 391 402 413 424