فاكهانی - Fâkihânî

Lugat-i Remzi فاكهانی maddesi. Sayfa:32


Fâkihânî Osmanlıca ne demek? Fâkihânî osmanlıca anlamı, Fâkihânî osmanlıca nasıl yazılır? Fâkihânî osmanlıca yazılışı.. Fâkihânî hakkında bilgi

فاكهانی osmanlıca ne demek? فاكهانی osmanlıca anlamı. فاكهانی türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420