غاليا سای - Gâliyâsây

Lugat-i Remzi غاليا سای maddesi. Sayfa:4


Gâliyâsây Osmanlıca ne demek? Gâliyâsây osmanlıca anlamı, Gâliyâsây osmanlıca nasıl yazılır? Gâliyâsây osmanlıca yazılışı.. Gâliyâsây hakkında bilgi

غاليا سای osmanlıca ne demek? غاليا سای osmanlıca anlamı. غاليا سای türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420