استنشاق - İstinşâk

Lugat-i Remzi استنشاق maddesi. Sayfa:57


İstinşâk Osmanlıca ne demek? İstinşâk osmanlıca anlamı, İstinşâk osmanlıca nasıl yazılır? İstinşâk osmanlıca yazılışı.. İstinşâk hakkında bilgi

استنشاق osmanlıca ne demek? استنشاق osmanlıca anlamı. استنشاق türkçe osmanlıca sözlük8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 426