اباخة - ebaheh

Lugat-i Remzi اباخة maddesi. Sayfa:2


ebaheh Osmanlıca ne demek? ebaheh osmanlıca anlamı, ebaheh osmanlıca nasıl yazılır? ebaheh osmanlıca yazılışı.. ebaheh hakkında bilgi

اباخة osmanlıca ne demek? اباخة osmanlıca anlamı. اباخة türkçe osmanlıca sözlük7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326 337 348 359 370 381 392 403 414 425