استغاث١ - İstiğâse

Lugat-i Remzi استغاث١ maddesi. Sayfa:53


İstiğâse Osmanlıca ne demek? İstiğâse osmanlıca anlamı, İstiğâse osmanlıca nasıl yazılır? İstiğâse osmanlıca yazılışı.. İstiğâse hakkında bilgi

استغاث١ osmanlıca ne demek? استغاث١ osmanlıca anlamı. استغاث١ türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421