ثبات - Sebât

Lugat-i Remzi ثبات maddesi. Sayfa:362


Sebât Osmanlıca ne demek? Sebât osmanlıca anlamı, Sebât osmanlıca nasıl yazılır? Sebât osmanlıca yazılışı.. Sebât hakkında bilgi

ثبات osmanlıca ne demek? ثبات osmanlıca anlamı. ثبات türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421